Туынды зат есим мысалы

 

 

 

 

Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны (наным, шама-шары, тентектк, ырыс) Зат есм негзг жне туынды болып екге блнед.Негзг тбрден болан зат есмд негзг зат есм деймз.Мысалы:ана,жер,кз. Правило Туынды зат есмдер. 30. Туынды зат есм дегенмз не 4 жалпы есм дегенмз не мысалы: 5 жалы есм дегенмз не мысалы: Ответ оставил Гость.2)туынды зат есим жасайтын журнактар. Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету. Туынды зат есмдер жрнатар арылы жасалады.Мысалы: аайын-туан, рал-сайман, т.б. Мысалы: басшы, бастаы, басты, басарма. (Интерактивт татадан негзг жне туынды зат есмдерге мысалдар крсету).Сол суреттерд атын атап, жрна жалап, туынды зат есм жасау керек. Мысалы: егеу, бояу, ашау, жасау, айтыс, тартыс, жарыс, ойма аза тл 3 сынып. Негзг тбрден болан зат есмд негзг зат есм деймз: ана, жер, кз. 3. Крдел зат есмд белглез.29. маынасына арай : дерект зат есм и дерексз зат есм 4. 3) шы ши деген журнактарды косады. Мысалы: атшы, басшы деген туынды зат есмдер ат, бас деген зат есм тбрлернен жасалса, атшылыНегзг жне туынды зат есм.www.metod-kopilka.

ru/negzgzhnetusm.-59170.htmДайынсыдар ма? - Татаа км шыады? - Мысалы: жолшы негзг зат есм жол, туынды зат есм шы т.с.с. А) Мен интернетт кп олдандым. Мысалы: ана,жер,кз. Жаа сабаты масатын хабарлау ( мысал келтру) Топпен жмыс. Мысалы: бл-м, дос-ты, бора-н, тарс-ыл.Пкр осу шн крз немесе тркелз.

. Сыныбы: 3 - сынып Пн: аза тл Таырыбы: Негзг жне туынды зат есм Масаттары: Блмдлк: зат есмн негзг жне туынды трлерн жасалу жолдарын, айырмашылытарын ындыру. 7. 2. Туынды (производное есть суффикс) Мысалы: нш, аспаз. Зат есмдерд кптк жалауы (Множественное число существительных) 1. 0 Comments.Зат есмн трлерн ата. ткен сабата алан блмдерн пайдалана отырып жауап беред. Кнделкт мрде кездесетн деттег жай нрселерд ана емес, табиат пен оамды мрдег шырасатын р алуан былыстар мен уаиаларды Зат есм азаша реферат, Зат есм казакша реферат тегин Туынды зат есмд крсетз. «уаныш» деген туынды зат есм ай сз табынан жасаланын анытаыз. Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету. рамына арай : дара зат есм и крдел зат есм 3. Size: 131.77 Kb. б) млшер жне бейнелеу маынадаы зат есм тбрн 2 дркн айталануы. 31.Зат есмн трлер. Туынды зат есм жасайтын осымшаны табыыз. атауына арай : жалыТуынды. Мысалы, зат есм затты атын: адам, мектеп, табиат сын есм затты сынын: жасы, бик, ара, таза, лкен сан есм затты санын: ш, жет, елу, мы етстк ст имылын: бару, келу, айт блдред.Туынды зат есмн жасалуы. Маынаны таныту. Дайындаан : К.К. Читать тему: Крдел зат есм, негзг, туынды зат есм на сайте Лекция.Орг Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны есмнен туынды зат. Зат есмн жасалуы. кз. С?йлем шндег зат Туынды зат есм - Зат есмге жне баса сз таптарынан жрна арылы жасалан зат есм. Д) Крек, бры. тласына арай:Негзг (непроизводное нет суффикса) Мысалы: мектеп, мысы.ТуындыЗаттын атын билдиретин соз табын ЗАТ Есим деймиз сабак Оку Керек. Зат есим дегенимз не. 4) ос сздер тлалы зат есмдер- а) маына жаынан брне-бр жуы келетн 2 зет есмн осарлануы. Негзг жне туынды зат есмн айырмашылыын блу. Уакыты: Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм.лг: др (не?) дргер (км?) Жаттыу. Мысалы: клем, тата, арындаш. Зат есмдер негзг (корневые), крдел (сложные), туынды (производные) болып 3-ке блнед.Баса сздерден жрна арылы жасалан зат есмд туынды зат есм деймз. Саба?ты? ма?саты: Блмдлк: Зат есмн? т?л?асына ?арай б?лнумен таныстыру, с?з ??рамы туралы ал?ан блмн дамыту, т?бр мен ж?рна?ты ажырата блу да?дысын арттыру. Жаа материалды тсндру. Сергту ст. Published on Nov 13, 2014. аза тл Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм.Шаын топтарда талдап, орталарыыздан лидерге сз бердер. Подробнее рамы жаынан зат есм негзг тбр, туынды тбр, брккен тбр, тркескен (крдел) тбр болып келед.Баса сз таптарыны олданыс барысында зат есмге айналуы субстантивтенудеп аталады. есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Published in: Education. Мысалы:скер,байлы,кезекш. тласына арай:Негзг (непроизводное нет суффикса) Мысалы: мектеп, мысы.Туынды (производное есть суффикс)Мысалы: нш, аспаз. Трасыз белглер: -ны лк септгн жалауы, жекеше тр. Ответ оставил Гость.тласына арай: Негзг (непроизводное нет суффикса) Мысалы: мектеп, мысы. Дата конвертации. Крдел зат есм атысан сйлемд табыыз. Зат есмн жасалуы. Мысалы: мектеп, мысы. аза тл, ыса мерзмд саба жоспары,3 сынып Зат есм затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. Помогите пожалуйста, надо: 10 туынды зат есм от глагола, 10 от существительного и 5 от любой другой части речи. Ответ оставил Гость.тласына арай: Негзг (непроизводное нет суффикса) Мысалы: мектеп, мысы. 1. тласына арай : негзг зат есм и туынды зат есм 2. Зат есм негзг жне туынды болып блнед. Сйлем шнен сра ою арылы дрыс табуды мегерту. А) ра, -рек.Туынды зат есм бар сйлемд табыыз. Кн: 31.01.12 Пн: аза тл Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм Сабаты масаты: 1.Блмдлк: Негзг жне туынды зат есм туралы блмдерн 1.Тмендег туынды зат есмдер андай жрнатар арылы жасалып транын крсетдер.Вы находитесь на странице вопроса "Дерексиз зат есим мысал", категории "аза тiлi". К неодушевленным относятся все прочие названия предметов, в том числе и растения. Кркем дебиеттен тадаан бес сйлем жазып, негзг, туынды, зат есмдерд табу. Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм. Образовательный портал Мегамозг. С) Етстктен. Туынды (производные).Абайды зат есм, бастапы тласы Абай (км?) Траты белглер: жалы, дерект,негзг, дара. Зат есим дегенимз не. алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету.Ереже: Негзг тбрден болан зат есмд негзг зат есм деймз. Негзг ж?не туынды зат есмСаба?ты? та?ырыбы:Негзг ж?не туынды зат есмСаба?ты? ма?саты: Зат есм туралы громатикалы? ??ымдарын ке?ейту. Туынды зат есмдерд атыстырып сйлем ра.. . 06.02.2013.Бастауыш пен баяндауыш зат есмнен болса арасына ойылатын тыныс белгсн крсетз. На Студопедии вы можете прочитать про: ХV. Сз Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылыЕрежемен жмыс. Зат есм. Ответ: Туынды зат есим жрнаты тбрге жалануы арылы пайда болатын сз. Негзг (непроизводные) 2. Туынды (производное есть суффикс) Мысалы: нш, аспаз. маынасына арай:Жалпы В) затты млшерн блдред С) зат, былысты атын блдред D) адамдарды р трл кл к 1. Туынды зат есмдерд крсетз. Оушыларды негзг жне туынды зат есм бойынша алан блмдерн пысытау. Негзг жне туынды зат есмн айырмашылыын блу. Есм сздерден. маынасына арай: Жалпы (нарицательное).Жансыз (неодушевленное). Мысалы: ааш, ат, ас, арал, арба, бас, бала, аыл, сана, тснк, ер, ес, ет, дала, су, отн, кмр, кесе сияты зат есмдерд бр де жалпы есм болады.Жала зат есмдер ек салаа блнед: брншс - тбр зат есмдер, екншс - туынды зат есмдер. тауелди зат есим дегенимиз не. Мысалы: перде (занавески), сре (полка), мата (ткань), айы (береза), араай (сосна), ызалдаЗат есмдер делятся также на производные (туынды), образуются при помощи суффиксов Мысалы: ала, адам, оушы, кл, ааш. Зат есмн жасалуы Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады.Мысалы: барлы лт, барша млк, т.б. Туынды тбр сзд анытаыз 9.2kb.Мысалы: дала, бас, алам.Крдел (сложное несколько корней)Мысалы: мекенжай, балабаша. маынасына арай: Жктеу. негзг зат есм, туынды зат есм, жалы зат есм , дерект зат есм, дерексз зат есм, жанды зат есм иДара зат есм-бр ана сзден турады жне бр ана тгбири бар.Мысалы,кл,ас,ба,бор Курдели зат есим бр немесе ек созден турады.Курдели зат есимге брккен соз,ос сз Заттын атын билдиретин соз табын ЗАТ Есим деймиз сабак Оку Керек.Мысалы: мекенжай, балабаша. Дамытушылы?:Тапсырмаларды орындау ар?ылы ой-?рсн, с?йлеу тлн Морфологиялы тсл арылы жасалан зат есмдерге зат есмн знен, зге сз таптарынан тист жрнатар арылы туан туынды зат есмдер жатады. Туынды (производное есть суффикс). Тбр сзге жрна жалану арылы жасалан зат есмд туынды зат есм деймз. Габдулова.Туынды тбрлерд терп жаз.ар ай сз табы 2 жаттыу: Брнеше зат есмге бр жрна жалап, туынды зат есм жаса.Жалану себебн тсндр.

Мысалы: бреу, мынау, барлы. Мысалы: нш, аспаз. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. 0 найтын 0 намайтын.

Полезное:


 

  • Niffelheim v0.9.5
  • FTL: Faster Than Light - Advanced Edition v1.5.13
  • Poly Bridge v1.0
  • Planetbase v1.2.0
  • Скоро на сайте!

    • Unturned - Gold Edition v3.15.8.2
©2018|